32.1 C
New Delhi

Tag: Tariq jameel

spot_imgspot_img

भो बन्धु इयम् कः राजनीतिम् अस्ति, अहम् हिन्दो: वंशजम् – पकिस्तानम् धर्म गुरुम् ! अरे भाई यह क्या सियासत है, हम हिन्दू की औलाद...

सतर्कम् ! सम्प्रति पकिस्तानस्य धर्मगुरुम् क्रुशम् क्रुशित्वा कथयति अहम् हिन्दो वंशजम् अस्य तात्पर्यम् कास्ति, कुत्रचित् एकदा पुनः हिन्दूनि भावुकम् विवशम् कृतस्य कुचक्रस्य अंशम् तर्हि...