31.8 C
New Delhi

Tag: Socialism

spot_imgspot_img

करुणेश शुक्ल: अबिभृत् सर्वोच्च न्यायालयस्य सम्मुख समाजवादम् धर्मनिरपेक्षम् वा शब्दम् संविधानस्य प्रस्तावनात् निरसनस्य याचनाम् ! करुणेश शुक्ल ने रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने समाजवाद...

मूकानां सभायां किं ज्ञानम् अन्वेषयसि !अज्ञातम् मार्गे किं राहम् अन्वेषयसि !अन्धकानाम् नगरे किं परिचयम् अन्वेषयसि !शब्दनाम् चक्रे किं अरित्रम् अन्वेषयसि !भवान् जानीति सर्वम् अज्ञानीम्...