45.1 C
New Delhi

Tag: Pingali venkaiyya

spot_imgspot_img

पिंगली वेंकैय्या: शतचतुश्चत्वारिंशत् जयन्त्याम् विशेषम् – अमर: राष्ट्रध्वजम् सृजकः ! पिंगली वेंकैय्या के 144वीं जयन्ती पर विशेष – अमर राष्ट्रध्वज निर्माता !

विजयी विश्वम् त्रिवर्णम् प्रियम्ध्वजम् उच्चै रहतु अस्माकं अस्य ध्वजस्य निच्चै निर्भयं,ग्रहणतु स्वराज्यम् अयम् अविचलम् निश्चितम्, बदन्तु भारत मातुः जयम्,स्वतंत्रताम् भवतु उद्देश्यम् अस्माकं !! श्याम लाल गुप्तेन १९२४...