32.1 C
New Delhi

Tag: Faridabad

spot_imgspot_img

फरीदाबाद हरियाणायाम् बालिकायाः गोलिका हित्वा हननम्,कुटुम्बस्य लव जिहाद इत्यस्य दृढ़कथनं ! फरीदाबाद हरियाणा में बालिका की गोली मारकर हत्या,परिवार का लव जिहाद का दावा...

फोटो साभार ANI हरियाणायाः फरीदाबाद जनपदे एकम् २१ वर्षीय बालिकाम् तस्य विद्यालयस्य बाह्य कथित रूपेण गोलिका हित्वा हननस्य प्रकरण सम्मुखम् आगतवान ! आरक्षकम् कथनमस्ति तत...